Dějiny umění jsou pro laika záhadným oborem …

Dějiny umění můžete studovat procházkou v Berlíně

Dějiny umění jsou pro nás, laické milovníky umění, poněkud záhadným vědním oborem. Co si pod tímto názvem můžeme představit? Dějiny je termín poměrně jasný. Jedná se o studium toho, co se událo v minulosti. Umění je už o něco složitější. Jakým konkrétním uměním se tento vědní obor zabývá? Původně se dějepisci umění zabývali zejména postavou a životem konkrétních umělců. Ale stejně jako ostatní společenskovědní obory, i dějiny umění se proměnily v 18. století. Obor se začal mnohem víc soustředit nejen na konkrétní díla a umělce, ale také na širší společenské a kulturní proudy a jejich vliv na jednotlivé umělecké styly. Dějiny umění se také nezabývají vším, co se za umění považuje. Tento obor si své studium vymezil pouze na výtvarné umění, kam zařazujeme malířství, sochařství, architekturu a též umělecké řemeslo. I přes toto vymezení je určitě každému jasné, že od prehistorie vzniklo neuvěřitelné množství děl a svá výtvarná díla představilo neuvěřitelné množství umělců, takže studijní pole dějin umění zůstává velmi rozsáhlé. Pokud máte zájem se v tomto oboru trochu zorientovat, určitě vám doporučuji začít navštěvovat veřejné přednášky na UMPRUM. Zajímavý, ale logický, je fakt, že se tento obor nezabývá současným moderním uměním, které často přesahuje právě vymezené pole výtvarného umění. Pokud vás zajímá současná výtvarná tvorba, doporučuji vyrazit na pár dní do Berlína, kde existuje nesčetné množství kvalitních expozic a muzeí. V minulém roce jsme s přáteli z galerijního světa využili zvýhodněné půjčky na www.ferratum.cz a strávili společně v muzeích a galeriích Berlína báječných a nezapomenutelných 14 dní!

(Visited 45 times, 1 visits today)