Nejkrásnější výtvarné dílo

Co je výtvarné dílo a co je pouhý shluk barev na plátně? Co rozhodne o hodnotě výtvarného díla? Otázka toť nelehká… Abychom mohli klasifikovat dílo jako umělecky hodnotný počin, musíme vycítit z obrazu něco víc, jakýsi přesah, který vyjadřuje myšlenku umělce, jeho umělecký záměr. Pohlédneme-li na obraz, měli bychom pocítit svrbění v zádech, úžas, obraz by nás měl vtáhnout do svého centra, obohatit nás. Výtvarné dílo je totiž synergií, je něčím víc než pouhým součtem svých prvků. I kdybychom ho položili pod mikroskop, jeho uměleckost bychom jen těžko hledali. Krása, soulad, přesah všednosti se slovy jen těžko popisuje. Nejkrásnější výtvarné dílo je takové, které nás osloví nejvíce do hloubky. Se mnou velmi dobře komunikuje dílo Jiřího Koláře. Jeho koláže vyjadřují jeho básně a přidávají do sdělení něco navíc, co nelze vyjádřit ani slovy básníka. Nejrůznější formy koláže jako by ho osvobodili z omezení kultury a generačních vztahů. Každá jednotlivá koláž, kterou Kolář sestavil se stává uměleckým dílem, protože v sobě nese skrytou zprávu o světě a lidech v něm. Miluji Kolářovy koláže a jen těžko vysvětlím proč. A taková je právě neuchopitelná krása těch nej.

(Visited 45 times, 1 visits today)