Umělecké dílo jako projev jedince v současném kulturním světě

Umělecké dílo, coby pojem jako takový, prošlo mimořádně zajímavou historií. Jeho rozvětvení v současném světě nám nedovoluje použít žádná ohraničení pro to, abychom byli schopni popsat či rozeznat, co je umělecké dílo a co již uměleckým dílem nenazýváme. Jedinou indícií v tomto rozeznávání nám může být koncept či myšlenka samotného autora. Když Marcel Duchamp umístil do galerie porcelánový pisoár a nazval jej Fontána, možná ani netušil, jakou revoluci vyvolá a jak jeho dnes již slavné umělecké dílo ovlivní umělce v budoucnosti. Své dílo postavil na myšlence, že zásadním duchem jakéhokoliv druhu umění je koncept, postoj, sdělení. Estetická stránka se posunula na druhé místo, ne-li ještě dále. V současném umění inspirovaném touto revoluční myšlenkou vidíme velmi často minimalistické či na první pohled nesrozumitelné expozice postavené na intelektuálním rozboru autorova pozorování světa. Nebo jsme svědky uměleckých performancí lidí – nahých či převlečených do excentrických kostýmů – podle toho, jakou depeši nese jejich představení. Dnešní divák současného umění je člověk otrlý. Přijme jako umělecký počin jak zabití malého ptáčka mladým mužem před stovkou lidí, tak krvavé tance šílenců v útrobách mrtvé krávy. Nad vším vládne koncept, dokonce i nad etikou, v umění je možné vše. Proč? Protože umění je zrcadlo nastavené světu jeho vlastní jednotkou – umělcem. Ten své pocity z prožitku světa svobodně ztvárňuje po svém. Akademický svět se občas tváří jako dimenze elity, která má výhradní místo v galeriích. V médiích se prezentuje jako jediná platforma, kterou zle brát jako umění vážně. Vzdělání je zde dobrý argument. Vedle akademického světa se však neustále vytváří další svět s uměleckými ambicemi. Jeho hnací silou je individuální touha jedince zpracovávat své mentální procesy i motivace postavená na sociálním cítění autora. Svoboda projevu je cenný dar pro každého člověka s cílem, s touhami, se sny. Umění nám umožňuje to vše zviditelnit a materializovat nejen pro potřeby sebereflexe, ale i pro komunikaci s druhými.

(Visited 60 times, 1 visits today)